Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Noohkáyisstsiiwatsis Iihtsipáítapiiyoʼpa Kitáakitomaanistáípapitapiiyi

 ÍSSKSINIMÁʼTSTOHKSSINI 8

Tsá Kitánistohtohkoikiihpa Jesus Otsiʼnssíni?

Tsá Kitánistohtohkoikiihpa Jesus Otsiʼnssíni?

Jesus iihtsíʼniwa ááhkitohkottomaanistaipaitapiiyoʼsi. John 3:16

Ohtsóókskaiksistsikoyi Jesus otsitáóhkaʼpsspi, ámoksska aakííksi otánistsitoʼtoohsoaayi otsitáakihtsaahpi akáísainakoyiima. Jehovah ohtssksípaitapiiyáttsiyiiwa Jesus iʼnssíni.

Máátsiistapisamowa Jesus otáíssksinimáʼtsaiksi iitsínoyiiyaawa Jesus.

Jehovah niitánistssksípaitapiiyattsiyiiwa Jesus ááhkanistaʼpsssi sskonátaʼpssiwa, ááhkssáwonawaiʼnssi naatoyítapiwa. Jesus otáíssksinimáʼtsaiksi iitsínoyiiyaawa otómatapsspomóohsi.

 Áʼpistotookiwa íssksipáítapiiyattsiyiiwa Jesus ki iitsitsípoʼtoyiiwa ááhkohkínniinaawaʼsatooʼsi Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani. Daniel 7:13, 14

Jesus omátskahtooma otsipáítapiiyssini ááhkohtsitssaipiaahsi matápii ááhkitssawattaiʼnssi. (Matthew 20:28) Iihtsipáítapiiyoʼpa ííhtohkottohkokkiwa omaanistáípaitapiiyssini, ohkóyi otsiʼnssíni.

Jehovah iitsípoʼtoyiiwa ohkóyi Jesus ááhkohkínniinaawaʼsiwa ááhkitáókakihtsimatooʼsi annó ksááhkoyi. Jesus áakáóhpokokákihtsimaamiiwa ámoksska íssksipáítapiiyattsaiksi áómaiʼtakiiksi matápii áaksspomóoyaawa sspóóhtsi niitsíítapiyaawa 144,000. Jesus ki ámoksska 144,000 áakohtoʼtáíkamoʼtokakihtsimaayaawa sspóóhtsi​—niitsínihkatooʼpa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani.​—Revelation 14:1-3.

Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani áakanatsístotsimi annó ksááhkoyi áakiitanistsinaattsiwa matsowáʼpiʼnssimaani. Máátáakattsitstsiiʼpa áwahkáóótsiiyssini, áísaommitsskaʼsiiksi, íkimmataʼpssiiksi, ki áíponiaakiiksi, matápii áaksstámiitapiʼtaamaʼpaissiyaawa.​—Psalm 145:16.