Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Noohkáyisstsiiwatsis Iihtsipáítapiiyoʼpa Kitáakitomaanistáípapitapiiyi

Áʼpistotookiwa áísstaawa ááhkáísskapiimokissi, ááhkáísskskammokissi, ki ááhkáwaatowaʼpistotokissi.

Iitóómssinaiiʼpi

Iihtsipáítapiiyoʼpa otáwaakomimmahsi matápii, áíssksínimaʼtsiiwaiksi ááhkanistáípaitapiiyssaawa.

Tsá Niitáyisstsiiwatawa Iihtsipáítapiiyoʼpa?

Áaksstsínaiʼssksiniiʼpa áaksikioʼpa ki takáá ááhkohkottsspómmookiiwa ááhkanistotsiiʼsi.

Takáá Ámohka Niʼtsítapiwa Iihtsipáítapiiyoʼpa?

Ááhkohkottssksiníiʼpa otsínihkaʼsimiwa ki áakítohkóíssksiniiʼpa otánistápitapiihpi.

Tsá Nóóhkanistsiiwa Ipáítapiiyssini Anníhka Matsowáʼpiʼnssimaani?

Iitáíʼstamattstohkiiʼpa iitóómssinaiiʼpi Naatóyssínaakssini.

Ómahkoʼkakoyiwa​—Takáá Iiyísstsiiyiwa? Takáá Máátsísstsiiyiwa?

Tsá anistápiiwa iitóóhkainakowa otánistáʼpaisssaawa matápii?

Tsá Áakanistohtsíístapohkokakioʼpa Anníhka Ómahkoʼkakoyiwa?

Máátsiksisstoyiʼtsitstsiiwa ámohka áíkaitapiitsinikssini.

Takáá Ámohka Jesus?

Máakoʼtótamaʼpiiwa ááhkssksinoahsi?

Tsá Kitánistohtohkoikiihpa Jesus Otsiʼnssíni?

Áakohkottohtánistsiiyaawa ámostsska sákakaʼpiistsi áátowaʼpistotákssiistsi.

Tsá Anistsíísi Áakitoʼtstsiiwa Anníhka Matsowáʼpiʼnssimaani?

Naatóyssínaakssini iihtsikááyissitsinikiwa otáakánistaʼpaisissi oʼtsitáakssikaʼpissi.

Kátaʼyáyisstsiiwakkiwa Jehovah?

Tsá anistápiiwa kitáakohkottohtsitsípssatawa?

Tsá Áakánistohkottohtsiʼ­taamipaitapii­yaawa Kitsítapíímiksi?

Áʼpistotookiwa íssksiníma ááhkanistáísskapiimokissi.

Áaksstsinaiʼkioʼpa Ááhkohtsitáyaahsiʼtakssi Iihtsipáítapiiyoʼpa?

Iitstsííʼpa otáíkaiʼtsiiʼpi ki máttsstsíkiistsi otáwaakomiʼtsiiʼpi.

Tsá Kitáakánistssksinimaʼtstohkiihpa Kitááhkssayiponiksoʼkowammahsi Jehovah?

Ikkámáísstainiki kitááhkssayiponiksoʼkowammahsi kitáakáísokaʼpaissi.