Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Iihtsipáítapiiyo’pa kitáó’ohkohtáíita’pohtsikiiwa kiistónnoona?

KITÁAKOHKOTTSITAPOHTOO'PISTSI KITOHTÁÍKKAMSSINAAKIHPI