Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Otáínihkihtsii’poaawayi Áakiitáwaatsimoyihkaayaawa Iitáómai’takiiksi Jesus

Kitáakohkottsitapohtoo’piaawa kitohtáíkkamssinaakihpi matsowá’piistsi nínihkssiistsi, Iitáómai’takiiksi Jesus iihtáyissitapiiyaawa áakiitáítapaatsimoyihkaayaawa Iihtsipáítapiiyo’pa Jehovah. Áínihkiwa, áínihkiiksi, ki iihtáínihkio’piksi ítstsiiyaawa.

 

I’tááminihkotóós Jehovah

Sing to Jehovah