Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Naatóyssínaakssini Íítsinikssiistsi

Itápohtóót kitohtáíkkamssinaakihpi Naatóyssínaakssini íítsinikssiistsi ki kitáakohtsitokaki o’tótama’pssiiksi ííhtsitsinikataiksi ki o’tótama’pssiistsi iikiá’piistsi ánnistsi Naatóyssínaakssiistsi ki kitáakitsísstsiiwatoo’piaawa. A’páísstaksiistsi i’pówahsiistsi áísaiksisttoohsiistsi kitáakattsitohkoonii’piaawa.

Iitsspíísao’sit i’pówahsini ámoyi i’pówahsini ataksáakssini, ki itsipsstááhkio’tsit Search kitáakiitsinii’pa iitstsíístsi kitsí’powahsini íítsinikssiistsi. Iipsstááhkio’tsit aanáó’kiiwa niitsínihkatoo’pi kita’páíssa’tsi’pi kitáakiitsinii’pa ni’tómanistsiistsi íítsinikssiistsi.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Kitáakiitohtsimaa ámoyi i'pówahsini ámoyi sináákssini: