Skip to content

Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi Otómahkohkanoohsoaawayi Kanáísstoyiiwa

Kanáísstoyiiwa, Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi niitanistáómahkohkanooyaawa nioókskáíksistsikoistsi. Nitsiitáíssksinimaʼtsootsspinnaana nitómahkohkanoohsinnaanistsi naatóyssinaakiʼpowahsiistsi ki naatóyssaiksisttoohsiistsi. Áítsinikatooʼpa ki áwaiʼstamattstohkiiʼpa ááhkaanistaiʼtsiʼsi Naatóyssínaakssini. Kitámmohpinnaana kitááhkoohkitsinohkanoohsi. Máátsiitáísiikoʼtakioʼpa iihtáóhpommaoʼpi.