Skip to content

Jehovah Otátohká’tohtaaniksi Otómahkohkanoohsoaawayi Kanáísstoyiiwa

Kanáísstoyiiwa, Jehovah Otátohká’tohtaaniksi a’yáóokskaiksistsikowa nitánistáómahkohkanooyaawa. Nitsitáíssksinima’tsootsspinnaana nitómahkohkanoohsinaanistsi naatóyssinaaki’powahsiistsi ki naatóyssaiksisttoohsiistsi. Áítsinikatoo’pa ki áwai’stamattstohkii’pa ááhkaanistai’tsi’si Naatóyssínaakssini. Kitámmohpinnaana kitááhkóóhkitsinohkanoohsi. Máátsitáísiiko’takio’pa iihtáóhpommao’pa.

 

Find a Location Near You