Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Jehovah Otátohká’tohtaaniksi Otómahkohkanoohsoaawayi Kanáísstoyiiwa

Kanáísstoyiiwa, Jehovah Otátohká’tohtaaniksi a’yáóokskaiksistsikowa nitánistáómahkohkanooyaawa. Nitsitáíssksinima’tsootsspinnaana nitómahkohkanoohsinaanistsi naatóyssinaaki’powahsiistsi ki naatóyssaiksisttoohsiistsi. Áítsinikatoo’pa ki áwai’stamattstohkii’pa ááhkaanistai’tsi’si Naatóyssínaakssini. Kitámmohpinnaana kitááhkóóhkitsinohkanoohsi. Máátsitáísiiko’takio’pa iihtáóhpommao’pa.

 

Find a Location Near You