Skip to content

Okamániit Kitááhkoksisawaaakkoohsi

Kitáíʼsstaahpa kitááhkakkíssksiniʼsi Naatóyssínaakssini tsááhtaoʼ kitááhkssksinoahsaawa Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi? Okamániit Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi kitááhkoksisawaaatsiʼsi káákohtoiʼtoot sináákssini iitsistááhtssinaiiʼpa kitáakitoksisawaaakkoo.

Nitáaksikakohtsiʼtsíssitapiihpinnaana kitohtóíʼtooʼpi kitááhkitoohkoksisawaaakkoohsi. Iitotóísapohtooʼpa Global Policy on Use of Personal Data.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended our in-person visits and public meetings. Please include your telephone number when you complete this form and a Witness in your area will contact you.