Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Ohkanóóhsini Ááhkitohtsiksimsstao’si Ohtsí’nihpi Jesus

Kanáísstoyiiwa nitohkanóóhpinnaana nitááhkitohtsiksimsstaahsinnaani ohtsí’nihpi Jesus. Nitsííkakihtsimakkinnaana nitááhkohkanatoo’sinnaani áániiwa: “Stámomáánistawaanisttotsik ámohka kitáakiitomáánistaissksinookihpoaawa.” (Luke 22:19) Nitáakattsitohkanatoo’pinnaana:

Saturday, Sa’áíto’siwa (March) 31, 2018.

Kitámmohpinnaana kitááhkitsinohkanoohsi ámohka sákaka’piiwa ohkanóóhsini. Ohkanawámmayaawa kanáítapii ki máátáakohtsiponihtaisskoayaawa ááhkitsinohkanoohsaawa.