Skip to content

Otsitáóhkanoohpiaawa Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi

Kitáakitohkóíssksiniiʼpa nitanistáóhkanoohpinnaana. Ohkóónit nitsitáóhkanoohpinnaana kitsitoʼtssátopiihpi.

Coronavirus (COVID-19) Alert: Because of the pandemic, our meetings are held virtually. To learn how to connect to our meetings, ask one of Jehovah’s Witnesses or click the button below.

Find a Location Near You (opens new window)

Nitsitáíkiihpinnaana Nitsitáóhkanoohpinnaana?

Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi áístoʼkióhkanooyaawa áakiitáátsimoyihkaayaawa Naatoyíksistsikoyi ki mattóóhkiitsiksistsikoyi. (Hebrews 10:24, 25) Ámostsska ohkanóóhsiistsi, ohkanáwammayaawa kanáítapii, nitáókakisskskaʼtsiiʼpinnaana Naatóyssínaakssini ki nitááhkánistaisapaatooʼsinnaana nitsipáítapiiyssinnaani otssksínimaʼtstohksiistsi.

Nitohkanóóhsinnaanistsi ohpítstsiiwa sopówahtsiʼsiistsi, niʼtóyi anní iitáíssksinimaʼtstohkioʼpi. Ikkamáakitsiniʼpoyiiniki. Ohkanóóhsiistsi iihtáómatapaʼpiiyaawa ki iihtáíssikaʼpiiyaawa ínihkssini ki áátsimoyihkaani.

Kimáátáaksstsinaaʼnistaʼpssspa Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi kitááhkitáítsinohkanoohsi. Nitáóhkanawammannaani matápii ááhkáítsinohkanoohsaawa. Kimáátáakohtsiponihtaisskookoo kitááhkitsinohkanoohsi. Máátáísiikoʼtakiyaawa iihtáóhpommaoʼpi.