Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Áíkia’piiwa Naatóyssínaakssini Íssksinima’tstohkssini?

Áíkia’piiwa Naatóyssínaakssini Íssksinima’tstohkssini?

Íssa’tsít Nitánistáíssksinima’tstohkihpinnaana Naatóyssínaakssini, nimáátohtáíponihtaisskakihpinnaana.

 

KITÁAKOHTAKÍSSKSINIMA'TSOOKOOYI

NAATÓYSSÍNAAKSSINI ÍSSKSINIMA’TSTOHKSSINI

Okamaníít Naatóyssínaakssini Íssksinima’tstohkssini

Kitáakohkottokakísskska’tsii’pa Naatóyssínaakssini íssksinima’tstohkssiistsi kitsítssoki’tsi’pi, kimáátáakohtsiponihtaisskookoo