Skip to content

Niitanistáítsinikatahpiaawa Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi

Kitáínookihpinnaana nitáakitáwaatowa’po’takihpinnaana. Kitááhkamá’pitsitáóhtsimakkihpinnaana atsinikíísinaakssini tsááhtao’ kitááhkamá’pohto’tohtsimakkihpinnaana stsíkiksi. Tsá kinóóhkanistssokssksinoayaawa Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi?

Máttsssá’tsit: Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi Tsá Anistápiiwa Iitáómai’takiyaawa?

Free Bible Study Program

Máakssokaʼpiiwa Kitááhkáókakisskskaʼtsiʼsi Naatóyssínaakssini?

Naatóyssínaakssini iitóyiʼtsiiʼpa sstónnatakáítapiiksi kanáóʼtakssksaahkoyi otánistohtáíssopówahtsiʼsspiaawa ipáítapiiyssini. Kítaiʼsstaahpa kitááhkitsinsssi?

Áíkiaʼpiiwa Naatóyssínaakssini Íssksinimaʼtstohkssini?

Kanáóʼtakssksaahkoyi Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi ííhtssksínoayaawa otohtáíksisstoyiʼtssksinimaʼtstohkssaawa Naatóyssínaakssini. Íssaʼtsít otánistáíssksinimaʼtstohkihpiaawa.

Okamániit Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi kitááhkoksisawaaatsyssi

Kitááhkohtsiʼpoyssi Naatóyssínaakssini issksinimáʼtstohkssini Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi tsááhtaoʼ, kitáísstaahsi kitááhkokakisskskaʼtsiʼsi Naatóyssínaakssini kimáátáakohtsiponihtaisskookoo.

Meetings and Events

Iitsínohkanoot Otsitáóhkanoohpiaawa

Kitáakitohkóíssksiniiʼpa nitanistáóhkanoohpinnaana. Ohkóónit nitsitáóhkanoohpinnaana kitsitoʼtssátopiihpi.

Jesus Ohtsíʼnihpi Ohkanóóhsini

Kanáísstoyiiwa sstonnátakaitapii ohkanóóyaawa ááhkitohtsiksimsstaahsaawa ohtsíʼnihpi Jesus. Kitámmokoo kitááhkohkoissksiniʼsi kitáakánistohtsissinokoohsi ámohka oʼtamáʼpiiwa ohkanóóhsini.

Niitánistsikamoʼtsitsinikatahpiaawa—Kanáóʼtakssksaahkoyi

  • 239—Ksááhkoistsi Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi otsitáwaatsimoyihkahpiaawa

  • 8,686,980—Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi

  • 5,908,167—Níítsitapiyaawa iihtáíssksinimaʼtsaiksi Naatóyssínaakssini

  • 21,367,603—Níítsitapiyaawa iitsínohkanóóyiiksi Ohkanóóhsini ááhkitohtsiksimsstaoʼsi ohtsíʼnihpi Christ

  • 119,297—Óhkanipoʼtoaiksi Áwaatsimoyihkaiksi