Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Máakssoka’piiwa Kitááhkáókakisskska’tsi’si Naatóyssínaakssini?

Naatóyssínaakssini oyí’toyiiwa akáítapiiksi matápii akákkoma’piistsi sopówahtsi’siistsi annó kanáó’takssksaahkoyi. Kitáí’sstaahpa kitááhkitsina’paisssi ámoksska?

Áíkia’piiwa Naatóyssínaakssini Íssksinima’tstohkssini?

Kanáó’takssksaahkoyi Jehovah Otátohká’tohtaaniksi ííhtssksínoayaawa otohtáíksisstoyi’tssksinima’tstohkssaawa Naatóyssínaakssini. Íssa’tsít otánistáíssksinima’tstohkihpiaawa.

Iitáíkia’piiwa Okákihtsimáápioyisi?

Stámaawattsipsstsa’tsít.

Okamaníít Naatóyssínaakssini Íssksinima’tstohkssini

Kitáakohkottokakísskska’tsii’pa Naatóyssínaakssini íssksinima’tstohkssiistsi kitsítssoki’tsi’pi, kimáátáakohtsiponihtaisskookoo

Otsitáwaatsimoyihkahpiaawa Jehovah Otátohká’tohtaaniksi Áakitáakohkanooyaawa

Ohkoissksinít nitsitáóhkanoohpinnaana ki nitánistáwaatsimoyihkahpiaawa.

Niitánistsikamo’tsitsinikatahpiaawa​—Kanáó’takssksaahkoyi

  • 240​—Ksááhkoistsi Jehovah Otátohká’tohtaaniksi otsitáwaatsimoyihkahpiaawa

  • 8,457,107​—Jehovah Otátohká’tohtaaniksi

  • 10,071,524​—Níítsitapiyaawa iihtáíssksinima’tsaiksi Naatóyssínaakssini

  • 20,175,477​—Níítsitapiyaawa iitsínohkanóóyiiksi Ohkanóóhsini ááhkitohtsiksimsstao’si ohtsí’nihpi Christ

  • 120,053​—Óhkanipo’toaiksi Áwaatsimoyihkaiksi