Skip to content

Takáá Ááwattaʼtstooma Ksááhkoyi?

Takáá Ááwattaʼtstooma Ksááhkoyi?

Tsá kitánistsíksimsstaahpa . . .

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa?

  • matápii?

  • mattóóhkiitsiiwa?

 NAATÓYSSÍNAAKSSINI IITSSÍNAIIʼPA

“Makáʼpatoʼsiwa ááwattaʼtstooma kanáóʼtakssksaahkoyi.”​—1 John 5:19.

“Iihtsipáítapiiyoʼpa ohkóyi iihtóʼtoowa . . . ááhkitáánooksiksistotsiʼsi makáʼpatoʼsiwa otáʼpoʼtakssini.”​—1 John 3:8, New Century Version.

KITÁAKOHKOKKOOWA IKKAMITÁÓMAIʼTAKIINIKI NAATÓYSSÍNAAKSSINI

Kitáakssopoyáʼpotsistapiʼtsiiʼpa ohtáókaʼpissi ksááhkoyi.​—Revelation 12:12.

Kitáakssopoyáʼpomaiʼtsiiʼpa ohtáakssokaʼpissi ksááhkoyi.​—1 John 2:17.

 ÁAKSSTAOʼOHKOTTSIITÁʼPOMAIʼTSIIʼPA NIITÁNISTSSINAIIʼPI NAATÓYSSÍNAAKSSINI?

Áa, nioókskawa iitstsííwa áakohkottohtomaiʼtsiiʼpa:

  • Makáʼpatoʼsiwa otokákihtsimaani máátáakattsitstsiiwa. Jehovah áaksssikáaattsstooma Makáʼpatoʼsiwa otánistáókakihtsimatahsi matápii. Iksísttoyiwa “ááhksssikáaattssaahsi . . . Makáʼpatoʼsiwa” ki ááhksskaapoʼkohtooʼsi Makáʼpatoʼsiwa otánistóksistotakihpi.​—Hebrews 2:14, New World Translation.

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa iitsípoʼtoyiiwa Jesus Christ ááhkáókakihtsimatooʼsi ksááhkoyi. Jesus máátsiʼtomanistsiiwa ánnahka makáʼpssiwa áókakihtsimatooma ksááhkoyi ánnohk. Iitsínikatooʼpa Jesus otáakanistáókakihtsimaahpi, Iihtsipáítapiiyoʼpa iksísttoyiwa: “Áakáíkimmatahsinaattsiwa máátáisspihkaʼsiiksi ki ikímmataʼpssiiksi . . . Áakohtsikamotsíípiiwaiksi ókohkoyssini ki makáʼpiiwa.”​—Psalm 72:13, 14.

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa máátáakohkottssáyiwa. Naatóyssínaakssini stámitssopoyáʼpssinaiiʼpa: “Máátáakohkottssáyiwa Iihtsipáítapiiyoʼpa.” (Hebrews 6:18) Jehovah áakitsiksísttoyiwa, áakanistsiiwa! (Isaiah 55:10, 11) “Áókakihtsimatooma ksááhkoyi ánnohk áaksáísskoawa.”​—John 12:31.

 ÁMOISTSI ISSKSKÁʼTSIT

Tsá áakanistaʼpiiwa Makáʼpatoʼsiwa anistápipoʼtoahsi?

Naatóyssínaakssini iitoyíʼtsima ámohka sopówahtsiʼssini PSALM 37:10, 11 ki REVELATION 21:3, 4.