Skip to content

Áaksstaoʼnawaissikaʼpiiwa Ókohkoyssini?

Áaksstaoʼnawaissikaʼpiiwa Ókohkoyssini?

Tsá anistápiiwa kitáakaniihpa . . .

  • áa?

  • saa?

  • ááhkamaʼpanistsiiwa?

 NAATÓYSSÍNAAKSSINI IITSSÍNAIIʼPA

“Iihtsipáítapiiyoʼpa . . . áakssaapíniwa áwaasaiʼniiksi, ki máátáakattsitstsiiʼpa iʼnssíni, ókohkoyssini, áwasaiʼniiksi, tsááhtaoʼ áísttsohkoyiiksi.”​—Revelation 21:3, 4, Contemporary English Version.

KITÁAKOHKOKKOOWA IKKAMITÁÓMAIʼTAKIINIKI NAATÓYSSÍNAAKSSINI

Áakssksiniiʼpa máátsitotaʼpiihpa Iihtsipáítapiiyoʼpa otáókohkoyoʼsi.​—James 1:13.

Áakohtáwaapiiwaaniʼtakioʼpa otssksíniiʼki Iihtsipáitapiiyoʼpa otohtáíkissi áakitáókohkoyoʼpa.​—Zechariah 2:8.

Áakssksiniiʼpa otáaksssíkaʼpissi ókohkoyssini.​—Psalm 37:9-11.

 ÁAKSSTAOʼOHKOTTSIITÁʼPOMAIʼTSIIʼPA NIITÁNISTSSINAIIʼPI NAATÓYSSÍNAAKSSINI?

Áa, náátoʼkawa iitstsííwa áakohkottohtomaiʼtsiiʼpa:

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa áíkaiʼtsima ókohkoyssini ki iyóómokokákihtsimaani. Iihtsítsinikatawa Jehovah Naatóyssínaakssini otánistáímmohsspi otsitapíímiksi otaʼyáóhkooksistotoahsaawa. Naatóyssínaakssini iitssínaiiʼpa iikohtssawááhsiʼtakiwa otsitapíímiiksi “otáóhkooksistotoahsaawa.”​—Judges 2:18, New World Translation.

    Iihtsipáítapiiyoʼpa iikáóhkoimmiiwa ámoksska áwaakániiksi stsíkiksi. Káátsitssinaiiʼpa Naatóyssínaakssini, iikáíkaiʼtsima “moʼtsíístsi áíʼnikiiksi.”​—Proverbs 6:16, 17.

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa iihtáíkiiwa kiistónoona. Issksíniiʼpa ki Jehovah ohkáttssksinima “aʼyáókohkoyoʼsi ki aʼyáísttsohkoyoʼsi”!​—2 Chronicles 6:29, 30.

    Jehovah áakohtsssikáaattsstooma otokákihtsimaani ohtáókohkoyoʼpi. (Matthew 6:9, 10) Ámohka áyoohkiiʼpa, noohkáwaapiiwaanistotoyiiwa áísstakatsiiksi ostóyi.​—Acts 17:27; 2 Corinthians 1:3, 4.

 ÁMOISTSI ISSKSKÁʼTSIT

Iihtsipáítapiiyoʼpa máakáísskaakanistsiʼtsima áakiitáítstsissi ókohkoyssini?

Naatóyssínaakssini iitoyíʼtsima ámohka sopówahtsiʼssini ROMANS 5:12 ki 2 PETER 3:9.