Skip to content

Watchtower ki Awake! Sináákiaʼtsiistsi

Ámostsska nitssináákiaʼtsinnaanistsi iihtóʼtstsiiyaawa Naatóyssínaakssini sstónnatakaoistsi iʼpówahsiistsi, niʼtóyi aʼpáísstakssiistsi iʼpówahsiistsi ámostsska kitáakohkottsitapohtooʼpiaawa kitohtáíkkamssinaakihpi. Ámohka Watchtower sináákiaʼtsisi iihtáwaiʼstamáttsootsspa Naatóyssínaakssini niitánistsikáyissitsinikatooʼsi ánnohk otánistáʼpaississi kanóʼtakssksaahkoyi. Ámohka sináákiaʼtsisi iihtáwaapiiwaanistotoayaawa matápii áakitohtáíʼtaamitsinikiwa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani ki iihtáísspommootsspa ááhkitáómaiʼtakioʼsi Jesus Christ. Ámohka Awake! iihtáwaiʼstamáttsootsspa ááhkanistohkottsipoyisskihtsiʼsi iiyíkoistsi ánnohk ksiistsikóyi ki iihtáwaaksistooyiʼtsiiʼpa Áʼpistotookiwa otánistsiksísttowatooʼsi íssoohtsika otsitáaksíkkinaaʼpissi ksááhkoyi, anistápissi máánssksaahkoyi.

Iitsspíísaoʼsit iʼpówahsini ámoyi iʼpówahsini ataksáakssini, ki itsipsstááhkioʼtsit Áʼpsssáʼtsit kitáakiitsiniiʼpa iitstsíístsi kitsiʼpówahsini sináákiaʼtsiistsi.