Skip to content

Otáínihkihtsiiʼpoaawayi Áakiitáwaatsimoyihkaayaawa Iitáómaiʼtakiiksi Jesus

Kitáakohkottsitapohtooʼpiaawa kitohtáíkkamssinaakihpi matsowáʼpiistsi nínihkssiistsi, Iitáómaiʼtakiiksi Jesus iihtáyissitapiiyaawa áakiitáítapaatsimoyihkaayaawa Iihtsipáítapiiyoʼpa Jehovah. Áínihkiwa, áínihkiiksi, ki iihtáínihkioʼpiksi ítstsiiyaawa.

 

I’tááminihkotóós Jehovah

Original Songs

Inihkotóós Jehovah