Skip to content

Nitáyiimatannaana Jesus Nitánistáípaitapiiyihpinnaana ki Nitánistáwaatowaʼpoʼtakihpinnaana​—Ohkanóóhssini Sináákiaʼtsisi

Nitánistáípaitapiiyihpinnaana ki Nitánistáwaatowaʼpoʼtakihpinnaana Ohkanóóhssini Sináákiaʼtsisi, Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi iihtáyáakohtoomiaawa otáakanistohkanóóhpiaawa ki nitáakánistokakisskskaʼtsiiʼsaawa Naatóyssínaakssini.