Moki . . .

  • mokotshika ko ndenge edjei moho?

  • mokohuma alidi obe mɛɛ?

  • mokohuma wamu mingi?

 BIBILYA EASI NDJAWE?

“Nzambe . . . akopangwɛsɛ maya meensi a miso mawu, mpe logo, minyoko, oléi la mpasi itodja alidi té. Makambo ma gala maleki.”Emoniseli 21:3, 4.

LIKAMBO LAHO LIKOKI OTOPI NDA LITOMBA?

Tokosepela a mosala mokokea iso mpe motokopa mpasi té, kasi esengo.Yisaya 65:21-23.

Wikɔni la minyoko mi ndenge ndɛnsi mitodja alidi té.Yisaya 25:8; 33:24.

Iso la wato wa liwota lasu la waninga wasu, tokodja a womoi wo esengo mpe wuna wodjangi nsuka.Nzembo 37:11, 29.

 TOKOKI MPENZA ONDIMAKE MAKAMBO MAKOASAKA BIBILYA?

Eie, angbanga e makambo nda mawaa:

  • Nzambe adjei la makoki ma okokɛsi elaka. A Bibilya, moto odi té, ko Yehowa Nzambe owelami “Modjwi-o-Nguya-bii,” a likambo ate adjei a nguya ena edjangi nsuka. (Emoniseli 15:3) A ndenge eho, adjei mpenza a makoki ma okokɛsi elaka ende e owohumɛsi moki mona wamu mingi. Bibilya easi ate “Nzambe akoki okokesi makambo meensi.”Matai 19:26.

  • Nzambe adjei la mposa e okokɛsi elaka. A ndakisa, Yehowa adjei la “mposa makasi” e owowongwɛsi la womoi wato waná wagwá.Yobo 14:14, 15.

Bibilya easi mpe ate man’o Nzambe, Yesu akɛsɛɛli wato wa wokɔnɔ. Anongo ende ekweali inde ndjɛ? Anongo abalaki wato. (Marko 1:40, 41) Yesu aeneseki a ndenge e wokoki mpenza ezaleli e Sango onde, ezaleli e osalesi wato waana wadjei la wosenga.Yoane 14:9.

Tokoki odjake mpenza a elikia ate Yehowa la Yesu wadjei la mposa e tosalɛsi todjɛ a womoi wo esengo a mise maana mataliká!Nzembo 72:12-14; 145:16; 2 Petro 3:9.

 MAKAMBO MA OKANƐSI

Nda ndenge ekokea Nzambe anongo ate moki mona mohume wamu mingi?

Bibilya ehi eyano a motuna moho a mokanda mo MATAI 6:9, 10 la DANYELE 2:44.