Oendi makambo mana madjei ndondo

Watatoli wa Yehowa

Hono lokota Ebudza

Okanɛsi ate Bibilya edjei ndé?

Okanɛsi ate Bibilya edjei ndé?

Okanɛsi ate edjei . . .

  • buku e bwania e wato?

  • buku e sambole?

  • Liloba la Nzambe?

 BIBILYA EASI NDJAWE?

“Makomami meensi makomamali a lisalesi la elimo e Nzambe.”2 Timote 3:16.

LIKAMBO LAHO LIKOKI OTOPI NDA LITOMBA?

Wiyano wyamu a makambo ma ntina mpenza ma womoi.Masese 2:1-5.

Toli ene ekoki okosombesi mise meensi.Nzembo 119:105.

Elikya e solosolo e mise maana madjei liwoso lasu.Baroma 15:4.

 TOKOKI MPENZA ONDIMAKE MAKAMBO MAKOASAKA BIBILYA?

Eie, angbanga e makambo nda masato:

  • Edjei mpenza a wookani. Bibilya ekomamali a woumei wo mbuwa 1 600. Ekomamali a wato inga 40. Wato waho watidjake la womoi a ntango eito. Kasi, buku eho mobimba edjei a wookani, mpe edjei a móto mo likambo moito!

  • Ekoasaka masolo ma solo mpenza. Wakomi mingi wakogisaka wobe wo wato wawu. Kasi, wakomi wa Bibilya wakomaali polele mabunga mahu mɛnɛ la maana ma wato wa wikolo wiwu2 Ntango 36:15, 16; Nzembo 51:1-4.

  • Wisakoli wi Bibilya widjei solo. Bibilya esakolaali mbuwa inga 200 liwoso ate engumba e Babilone ekogwa. (Yisaya 13:17-22) Etisukaali saa a oenesi ndenge ekogwa Babilone, kasi ehaali mpe la nkombo e moto ono ekoelonga!Yisaya 45:1-3.

Ebele e wisakoli widi wi Bibilya wikokanaali mpenza ndenge easali Bibilya. Tokoki mpenza ondimi ate edjei mokanda mo Nzambe, ndje té?2 Petro 1:21.

 MAKAMBO MA OKANƐSI

Nda ndenge ekoki Liloba la Nzambe owongɛsi womoi wo yo?

Bibilya ehi eyano a motuna moho a mokanda mo YISAYA 48:17, 18 la 2 TIMOTE 3:16, 17.