Oendi makambo mana madjei ndondo

Watatoli wa Yehowa

Hono lokota Ebudza

Bibilya a etɛlɛnɛti

Tanga Bibilya a etɛlɛnɛti to okoki oesake a likambo ooke. Bibilya Libongoli la Moki Moholi (a Lingala) edjei libongoli la osikisiki, mpe petee a otangi. Ehumi a mobimba to a ndambo a nkota oleki 100. Ekabolani a motango oleki miliyo 170.

Libongoli la MOki moholi litshoue a lokota lona

Makambo mana malandi madjei a lokota lona  :