Go long ol haf insaed long hem

MARCH 18, 2019
WANEM NIUFALA SAMTING

Niu Wol Translesen i Kamaot Long Lanwis Blong Shona

Niu Wol Translesen i Kamaot Long Lanwis Blong Shona

Niu Wol Translesen Baebol edisen we oli wokem bakegen, i kamaot long lanwis Shona long Maj 17, 2019, long Harare, Zimbabwe. Ful Baebol ya Niu Wol Translesen o sam haf blong hem oli transletem finis i go long 179 lanwis, we insaed i gat 21 lanwis we oli gat ful Baebol we oli wokem bakegen folem edisen blong 2013.