Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fastok blong Malakae

Fastok blong Malakae

Wan sot video blong laswan buk blong Hibru Haf blong Baebol, wan profet tok we i sapotem ol rul blong Jehova we oli no jenis, long saed blong fasin sore, mo lav.