Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fastok blong Hosea

Fastok blong Hosea

Video blong buk blong Hosea, wan profet tok we i tokbaot fasin sore we Jehova i gat long ol man we oli tanem tingting from nogud fasin blong olgeta.