Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Wol i fulap long ol trabol, ?be God nao i stamba blong olgeta?

?Baebol i Talem Wanem?

?Baebol i Talem Wanem?

?God nao i mekem ol man oli safa?

?Yu ting se . . .

  • Yes?

  • No?

  • Maet?

Samting we Baebol i talem

“!God i gat olgeta paoa! ?Yufala i ting se hem i save mekem samting we i no stret?” (Job 34:10) God i neva mekem wan samting we i no stret, mo hem i no mekem ol man oli safa olsem we yumi luk tede long wol.

Narafala samting we yumi lanem long Baebol

  • Setan i “masta blong wol ya,” hem nao i stamba blong ol trabol.—Jon 14:30.

  • Ol trabol we i mekem man i safa, plante taem oli kamaot from nogud desisen blong man. —Jemes 1:14, 15.

?Wan dei, ol man bambae oli no moa safa?

Sam man oli ting se ol man oli naf blong yusum paoa blong olgeta blong finisim ol trabol we oli stap mekem ol man oli safa, mo sam narafala oli no ting se laef long wol ya i save kam gud. ?Wanem tingting blong yu?

Samting we Baebol i talem

God bambae i finisim ol trabol. ‘Bambae i no moa gat man i ded, mo man i no moa krae from man we i ded. Bambae i no moa gat man i krae, mo man i no moa harem nogud long bodi blong hem.’ —Revelesen 21:3, 4.

Narafala samting we yumi lanem long Baebol

  • God bambae i yusum Jisas blong flatemgud ol trabol we Setan i mekem.—1 Jon 3:8.

  • Ol gudfala man bambae oli gat pis mo oli laef olwe long wol ya.—Ol Sam 37:9-11, 29.