2020-2021 Program Blong Wan Dei Asembli—Wetem Eria Elda

Yusum program ya blong folem ol tok long wan dei asembli ya. Stamba tok blong asembli se, “!Mekem Jehova i Glad!”

!Mekem Jehova i Glad!

Program blong ol tok long moning mo aftenun blong wan dei asembli wetem eria elda.

Faenem Ansa Blong Ol Kwestin Ya

Ol tok long asembli ya bambae oli ansarem ol kwestin ya.