Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Bubu Man; Bubu Woman

Bubu Man; Bubu Woman
  • Ol stori long Baebol:

    • 1Ki 15:​9-13—King Asa i gat strong tingting blong obei long Jehova, nao i tekem wan strong aksen agens long bubu woman blong hem

    • Pro 13:22—Ol bubu man mo woman we oli holemstrong long Jehova oli soemaot wan gudfala eksampol

    • 2Ti 1:5; 3:​14, 15—Pol i talem ol gudfala tok long Loes we i bubu woman blong Timoti, from we hem i gat strong bilif mo i givhan blong tijim Timoti taem i smol