Ol Vas Blong Givhan Long Kristin Laef

Faenem kwiktaem ol vas blong Baebol we i save givhan long laef blong yu evri dei.

Sori, I no gat tok we I stret long hemia we yu jusum.