Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 97

Ol Tok Blong God i Givim Laef

Jusum wan Rikoding
Ol Tok Blong God i Givim Laef
SOEM LONG

(Matiu 4:⁠4)

 1. 1. Yu-mi mas fo-lem Tok blong God,

  Nao bam-bae yu-mi laef.

  Yu-mi no laef long bred no-mo.

  Be long ol tok blong God.

  Yu-mi glad mo yu-mi gat pis.

  Bae yu-mi laef ol-we.

  (KORES)

  Man i no laef long bred no-mo,

  Laef i di-pen long God.

  Tok blong hem i soe-maot stret rod,

  Blong ka-sem laef ol-we.

 2. 2. Ol Bae-bol sto-ri o-li tru,

  O-li ti-jim yu-mi.

  Ol man, wo-man blong strong bi-lif,

  O-li no le-go God.

  Yu-mi lae-kem sto-ri blong ol,

  Yu-mi ri-dim ol-taem.

  (KORES)

  Man i no laef long bred no-mo,

  Laef i di-pen long God.

  Tok blong hem i soe-maot stret rod,

  Blong ka-sem laef ol-we.

 3.  3. Ri-dim gud Bae-bol ev-ri dei,

  I me-kem yu-mi glad.

  Bae yu-mi ka-sem waes long God,

  Blong wi-nim ol tra-bol.

  Ol-taem yu-mi mas ho-lem-taet

  Ol-ge-ta tok blong God.

  (KORES)

  Man i no laef long bred no-mo,

  Laef i di-pen long God.

  Tok blong hem i soe-maot stret rod,

  Blong ka-sem laef ol-we.

(Sam narafala vas: Jos. 1:8; Rom 15:⁠4.)