Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 17

“Mi Wantem”

Jusum wan Rikoding
“Mi Wantem”
SOEM LONG

(Luk 5:13)

 1. 1. Kraes i aot long he-ven i kam,

  Ting-ting blong hem i long-fa-la.

  Hem i la-vem ol man

  Mo hem i kaen gud.

  Hem i ti-jim tru-tok long ol.

  Kraes i so-re long ol pua-man.

  Hem i te-ke-maot sik blong ol.

  Taem wan man i se: ‘Yu hal-pem mi plis.’

  Kraes i ta-lem se: “Mi wan-tem.”

 2. 2. Ev-ri dei yu-mi stap trae-had

  Blong fo-lem ol fa-sin blong Kraes.

  Yu-mi la-vem ol man

  Mo yu-mi kaen gud.

  Yu-mi ti-jim tru-tok long ol.

  Si-pos wan fren hem i gat nid,

  Yu-mi glad blong giv-han long hem.

  Si-pos hem i se: ‘Yu hal-pem mi plis.’

  Yu-mi ta-lem se: “Mi wan-tem.”

(Sam narafala vas: Jon 18:37; Efes. 3:19; Fil. 2:7.)