Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 SINGSING 141

Laef i Wan Merikel

Jusum wan Rikoding
Laef i Wan Merikel
SOEM LONG

(Ol Sam 36:⁠9)

 1. 1. Ren we i fol-daon, san we i stap saen,

  Smol be-bi we i jes bon, frut we i swit.

  He-mia ol pre-sen, o-li kam long God.

  Hem i me-kem me-ri-kel blong yu-mi stap laef.

  (KORES 1)

  ?Yu-mi me-kem wa-nem long pre-sen blong laef?

  Yu-mi mas la-vem Hae God, mo yu-sum-gud laef ya.

  Yu-mi no sa-ve pem, blong God i gi-vim laef.

  Yes, laef i wan pre-sen. Wan me-ri-kel blong God.

 2. 2. Sam o-li le-go, ting-ting i fol-daon.

  Ol-sem waef blong Job i se: ‘Le-go mo ded.’

  Yu-mi no ol-sem. Yu-mi pre-sem God.

  Yu-mi ta-lem tang-kiu from ev-ri dei blong laef.

  (KORES 2)

  ?Yu-mi me-kem wa-nem long pre-sen blong laef?

  Yu-mi mas la-vem ol man mo ting-baot laef blong ol.

  Yu-mi no sa-ve pem, blong God i gi-vim laef.

  Yes, laef i wan pre-sen. Wan me-ri-kel blong God.

(Sam narafala vas: Job 2:9; Sam 34:12; Pri. 8:15; Mat. 22:​37-40; Rom 6:23.)