Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

12-18 Septemba

OL SAM 120-134

12-18 Septemba
 • Singsing 33 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Jehova i Stap Givhan Long Mi”: (10 minit)

  • Sam 121:1, 2—From we Jehova i wokem evri samting, yumi save trastem hem (w04 15/12 pej 12 haf 3)

  • Sam 121:3, 4—Jehova i rere blong givim ol samting we ol man blong hem oli nidim (w04 15/12 pej 12 haf 4)

  • Sam 121:5-8—Jehova i stap lukaotgud long ol man blong hem (w04 15/12 pej 13 haf 5-7)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Sam 123:2—?Pijatok ya long saed blong wok boe mo gel we i stap lukluk i go long masta, i tijim yumi long wanem samting? (w06 1/9 pej 9 haf 3)

  • Sam 133:1-3—?Ol vas ya oli tijim yumi long wanem? (w06 1/9 pej 10 haf 3)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we mi mi luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem vas long Baebol riding ya we mi save yusum long wok blong prij?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Sam 127:1–129:8

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

LAEF BLONG OL KRISTIN

 • Singsing 114

 • Jehova i Mekem i Gud Tumas Long Mi: (15 minit) Yu plei video ya mo biaen yu askem ol kwestin ya: ?Jehova i givhan olsem wanem long Crystal, mo samting ya i pulum hem blong i mekem wanem? ?Hem i mekem wanem taem hem i tingbaot bakegen ol nogud samting we i hapen long laef blong hem? ?Stori blong Crystal i givhan long yu olsem wanem?

 • Baebol Stadi Blong Kongregesen: (30 minit) fg japta 14 mo 15

 • Tingtingbak Mo Tokbaot Miting Blong Nekis Wik (3 minit)

 • Singsing 119 Mo Prea