Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

2-8 Oktoba 

DANIEL 7-9

2-8 Oktoba 
 • Singsing 95 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Daniel i Tokbaot Taem We Mesaea i Kam”: (10 minit)

  • Dan 9:24—Sakrefaes blong Mesaea i openem rod blong God fogivim ol sin (it-2 pej 902 haf 2)

  • Dan 9:25—Mesaea i kamtru long en blong 69 wik (it-2 pej 900 haf 7)

  • Dan 9:26, 27a—Mesaea i ded long medel blong 70 wik (it-2 pej 901 haf 2, 5)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Dan 9:24—?Wetaem God i makemaot “Tabu Ples we i Tabu Tumas”? (w01 5/15 pej 27)

  • Dan 9:27—?Wanem kontrak we God i holem wetem plante man mo we i stap yet kasem en blong 70 o 36 K.T.? (w07 9/1 pej 22 haf 3)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we yu luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem sam narafala samting we yu faenem long Baebol riding blong wik ya?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Dan 7:1-10

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Rerem Ol Fastok Blong Manis Ya: (15 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa. Yu soem wan video blong fastok blong manis ya, mo yu tokbaot ol gudfala samting long fastok ya. Yu mekem sem mak long ol narafala fastok. Yu leftemap tingting blong ol pablisa blong oli gobak kwik blong visitim man we i intres.

LAEF BLONG OL KRISTIN