Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

29 Ogis –4 Septemba 

OL SAM 110-118

29 Ogis –4 Septemba 
 • Singsing 61 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • ?Bambae Mi Save Givim Wanem Presen Long Hem?”: (10 minit)

  • Sam 116:3, 4, 8—Klosap man blong raetem Sam i ded be Jehova i sevem hem (w87 15/3 pej 24 haf 5 (E/F))

  • Sam 116:12—Man blong raetem Sam i wantem talem tangkiu long Jehova (w09 15/7 pej 29 haf 4-5 (E/F); w98 1/12 pej 24 haf 3)

  • Sam 116:13, 14, 17, 18—Man blong raetem Sam i wantem mekem ol samting we hem i promes blong mekem (w10 1/4 29, bokis)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Sam 110:4—?Wanem “promes” no kontrak we vas ya i stap tokbaot? (w14 15/10 pej 7-8 haf 15-17; w06 1/9 pej 8 haf 1)

  • Sam 116:15—?From wanem i no stret blong yusum vas ya, taem yu mekem tok blong wan dedman? (w12 1/5 pej 32 haf 2)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we mi mi luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem vas long Baebol riding ya we mi save yusum long wok blong prij?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Sam 110:1–111:10

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Prij: (2 minit nomo) ll pej 16—Yu mekem rod blong gobak bakegen.

 • Visit: (4 minit nomo) ll pej 17—Yu mekem rod blong gobak bakegen.

 • Baebol Stadi: (6 minit nomo) bh pej 179-181 haf 17-19—Givhan long Baebol stadi blong i folem wanem we hem i lanem.

LAEF BLONG OL KRISTIN

 • Singsing 82

 • Tijim Trutok”: (7 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa.

 • Spesel Wok Blong Seremaot Wajtaoa Long Septemba”: (8 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa. Yu plei video blong fastok blong Septemba, afta yu tokbaot gudfala samting long fastok ya. Yu leftemap tingting blong evriwan blong oli joen long wok ya mo oli mekem haftaem paenia.

 • Baebol Stadi Blong Kongregesen: (30 minit) fg japta 11

 • Tingtingbak Mo Tokbaot Miting Blong Nekis Wik (3 minit)

 • Singsing 144 Mo Prea

  Plis tingbaot: Bifo we kongregesen i singsing, yufala i plei miusik blong niufala singsing ya blong evriwan oli harem.