Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | 2 JON 1-13; 3 JON 1-14JUD 1-25

Yumi Mas Faet Blong Stap Long Trutok

Yumi Mas Faet Blong Stap Long Trutok

Jud 3

Jisas i talem se: “Yufala i mas fosem yufala blong yufala i gotru long doa ya we i smol.” (Lu 13:24) Ol tok ya blong Jisas oli min se yumi mas wok had, yumi mekem evri samting we yumi naf blong mekem, blong God i glad long yumi. Jud, we i haf brata blong Jisas, i raetem tu se: “Yufala i mas faet strong blong holemtaet bilif.” Yumi mas wok had blong mekem ol samting ya:

  • Faet agensem enikaen doti fasin blong seks.—Jud 6, 7

  • Respektem ol man we oli rulum yumi.—Jud 8, 9

  • Yusum ol Kristin tijing blong mekem bilif blong yumi i strong mo “i tabu.”—Jud 20, 21