Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

6-12 Novemba

AMOS 1-9

6-12 Novemba
 • Singsing 60 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Traem Faenem Jehova, Nao Bae Yufala i Save Stap Laef”: (10 minit)

  • [Plei video ya Fastok Blong Amos.]

  • Amos 5:4, 6—Yumi mas lanem moa long saed blong Jehova mo mekem wanem we hem i wantem (w04 15/11 pej 24 haf 20)

  • Amos 5:14, 15—Yumi mas glad long ol rul blong Jehova long saed blong stret fasin mo rabis fasin mo lanem blong lavem ol rul ya (jd pej 90-91 haf 16-17)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Amos 2:12—?Olsem wanem yumi save folem lesen we yumi lanem long vas ya? (w07 1/10 pej 26 haf 8)

  • Amos 8:1, 2—?“Basket frut ya” i blong soemaot wanem? (w07 1/10 pej 26 haf 6)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we yu luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem sam narafala samting we yu faenem long Baebol riding blong wik ya?

 • Baebol riding: (4 minit nomo) Amos 4:1-13

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Rerem Ol Fastok Blong Manis Ya: (15 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa. Yu soem wan video blong fastok blong manis ya, mo yu tokbaot ol gudfala samting long fastok ya. Yu mekem sem mak long ol narafala fastok.

LAEF BLONG OL KRISTIN