Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

11-17 Julae

OL SAM 69-73

11-17 Julae
 • Singsing 92 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Ol Man Blong Jehova Oli Gat Strong Tingting Blong Sapotem Tru Wosip”: (10 minit)

  • Sam 69:9—Soemaot se yu gat strong tingting blong sapotem tru wosip (w10 1/12 pej 13-17 haf 2-17)

  • Sam 71:17, 18—Ol olfala oli save givhan long ol yangfala blong gat strong tingting (w14 15/1 pej 23-25 haf 4-10)

  • Sam 72:3, 12, 14, 16-19—Strong tingting i pulum yumi blong talemaot ol samting we kingdom bambae i mekem (w15 15/10 pej 16 haf 3; w10 1/8 pej 32 haf 19-20)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Sam 69:4, 21—?Olsem wanem yumi save se vas ya i tokbaot Mesaea? (w11 1/8 pej 13 haf 17; w11 1/8 pej 17 haf 15)

  • Sam 73:24—?Jehova i ona long ol man blong hem olsem wanem? (w13 15/2 pej 25-26 haf 3-4)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we mi mi luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem vas long Baebol riding ya we mi save yusum long wok blong prij?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Sam 73:1-28

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Prij: (2 minit nomo) wp16.4 fran pej—Yu mekem rod blong gobak bakegen.

 • Visit: (4 minit nomo) wp16.4 fran pej

 • Baebol Stadi: (6 minit nomo) fg japta 5, haf 3-4

LAEF BLONG OL KRISTIN