Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

10-16 Eprel

JEREMAEA 22-24

10-16 Eprel
 • Singsing 36 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • ?Yu Gat ‘Wan Hat We i Wantem Save’ Jehova?”: (10 minit)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Jer 22:30—?From wanem panis ya i no blokem raet we Jisas i gat blong tekem ples blong King Deved? (w07 4/1 pej 18 haf 9)

  • Jer 23:33—?Wanem ya hevi samting, o ‘baden blong Jehova’? (w07 4/1 pej 18 haf 10)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we yu luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem sam narafala samting we yu faenem long Baebol riding blong wik ya?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Jer 23:25-36

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

LAEF BLONG OL KRISTIN