Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | MALAKAE 1-4

?Mared Blong Yu i Mekem Jehova i Glad?

?Mared Blong Yu i Mekem Jehova i Glad?

2:13-16

  • Long taem blong Malakae, plante man Isrel oli divos from ol risen we i krangke nomo. Jehova i no glad long wosip blong ol man o woman we oli brekem promes blong mared blong olgeta

  • Jehova i blesem olgeta we oli ona long man o woman blong olgeta

?Olsem wanem olgeta we oli mared tede oli save gohed blong holemstrong long . . .

  • tingting?

  • ae?

  • toktok?