Job 34:1-37

  • Elihu i pruvum se God i gat jastis mo ol fasin blong hem oli stret (1-37)

    • Job i talem se God i no letem hem i kasem jastis (5)

    • Neva tru God i mekem samting we i nogud (10)

    • Job i no gat save (35)

34  Nao Elihu i gohed blong ansa, i se:   “Yufala ya we i waes, yufala i lesin long ol tok blong mi,Yufala ya we i save plante samting, yufala i harem mi,   From we sora i save skelem* ol toktok,Stret olsem we tang i save testem kakae.   I gud yumi nomo i skelem se wanem i stret,I gud yumi mekem desisen bitwin yumi se wanem i gud.   From we Job i bin talem se: ‘Mi mi mekem i stret,+Be God i no letem mi mi kasem jastis.+   ?Mi mi save giaman long saed blong jajmen blong mi? Soa blong mi i no save kam gud, nating se mi no mekem wan rong.’+   ?I gat wan narafala man i olsem Job,We i stap dring ol tok jik olsem wota?   Hem i stap kampani wetem olgeta we oli stap mekem i no stretMo i stap joen wetem ol man nogud.+   From we hem i bin talem se: ‘Man i no kasem wan gud samtingTaem i traem blong mekem God i glad.’+ 10  Taswe yufala ya we i kasemsave samting,* yufala i lesin long mi: !Neva tru God i gat tingting blong mekem samting we i nogud,+Mo blong God Ya We i Gat Olgeta Paoa i mekem rong!+ 11  From we bambae hem i givim pei long man folem samting we man i mekem+Mo i mekem se man i kasem frut blong ol fasin blong hem. 12  Be i tru, God i no stap mekem i no stret,+God Ya We i Gat Olgeta Paoa i no save gowe long jastis.+ 13  ?Hu i putum hem blong i bos long wol,Mo hu i putumap hem blong i lukaot long fulwol?* 14  Sipos hem i putum tingting* i stap long olgeta,Mo sipos hem i tekembak spirit mo win blong olgeta, i holem i stap,+ 15  Bambae evri man i lus wantaem,Nao man bambae i gobak long das.+ 16  Taswe sipos yu gat save, yu tingting gud long samting ya,Yu lesin gud long samting we mi talem. 17  ?I stret we man we i no laekem jastis i rul,Mo yu save tok agensem wan stret man we i gat bigfala paoa? 18  ?Yu yu save talem long wan king se: ‘Yu gud blong nating nomo,’ No long ol haeman se: ‘Yu yu rabis’?+ 19  I gat wan Man we i no luk ol prins se oli gud moaMo i no stap mekem i gud moa long rijman i bitim puaman,*+From we olgeta evriwan oli ol wok blong han blong hem.+ 20  Oli save ded kwiktaem nomo+ long medel naet,+Oli seksek nogud mo oli pasawe.Olgeta we oli gat bigfala paoa tu, oli tekemaot olgeta, be i no long han blong man.+ 21  From we ae blong God i stap luk ol fasin blong wan man,+Mo Hem i luk evri step blong hem. 22  I no gat tudak o sado we i tudak olgetaWe ol man blong mekem nogud oli save haed long hem.+ 23  From God i no bin putum wan stret taem blong eni manBlong i go long fes blong hem blong i jajem hem. 24  Hem i stap brekemdaon man we i gat bigfala paoa, we hem i no nid blong faenemaot poen long hem fastaem,Mo i putumap ol narafala long ples blong olgeta.+ 25  From we hem i save samting we oli stap mekem.+Hem i stap winim olgeta long naet, mo i smasem gud olgeta.+ 26  Hem i stap wipim olgeta from ol rabis fasin blong olgeta,Long wan ples we evri man i save luk,+ 27  From we oli tanraon finis, oli no moa folem hem+Mo oli no moa tingbaot eni fasin blong hem.+ 28  Oli mekem se ol puaman oli krae i go long hem,Mekem se hem i harem krae blong olgeta we oli no gat paoa.+ 29  ?Taem God i stap kwaet nomo, hu i save tok agensem hem? ?Taem hem i haedem fes blong hem, hu i save luk hem? Nating se hem i mekem long wan nesen no wan man, risal blong hem i sem mak nomo, 30  Blong mekem se man we i no bilif long God,* i no save rul+No i putum wan trap blong kasem ol man. 31  Sipos wan man i talem long God se:‘Mi mi kasem panis, nating se mi no mekem wan rong,+ 32  Yu tijim mi long samting we mi no bin luk,Sipos mi bin mekem wan rong, bambae mi no moa mekem.’ 33  ?Yu ting se God bambae i givim pei long yu folem tingting blong yu, nating se yu sakemaot jajmen blong hem? Yu yu mas jusum, i no mi. Taswe yu talem long mi samting we yu save gud. 34  Ol man we oli kasemsave samting* bambae oli talem long miEni waes man we i harem mi— 35  ‘Job i stap toktok be i no gat save,+Mo ol tok blong hem oli soemaot se hem i no gat hed.’ 36  I gud oli traem Job* kasem ful mak blong hemFrom we ol ansa blong hem oli olsem ansa blong ol man nogud. 37  Antap long ol sin blong hem, hem i stap rebel.+!Long fes blong yumi, hem i stap klapem han blong hem blong jik nomoMo i talem plante moa toktok agensem tru God!”+

Ol futnot

NT: “traem.”
PT: “we i gat hat.”
NT: “long wol ya we ol man oli stap long hem.”
PT: “hat blong hem.”
NT: “long haeman bitim man we i nating nomo.”
NT: “wan man blong apostasi.” Yu luk Diksonari.
PT: “gat hat.”
MNT: “Papa blong mi, i gud yu letem Job i kasem traem gogo i.”