Go long ol haf insaed long hem

Oli Kam Blong Mekem Miusik

Oli Kam Blong Mekem Miusik

Save moa long saed blong ol volontia we oli kam long ol defdefren ples long wol blong joenem wan grup blong miusik.