Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Germany

Jehovas Zeugen

Am Steinfels 1

65618 SELTERS

GERMANY

+49 6483-41-0

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 10 klok. aftenun: 1 klok kasem 3 klok

Visit i tekem 2 aoa

Ademap wan aoa blong go luk ol samting blong bifo

Sipos wan bigfala grup plis talemaot fastaem

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Branj ofis blong Sentrol Yurop long Selters, Jemani, i lukaot long wok blong prij long Ostria, Jemani, Liktenstaen, Laksembag, mo Swiselan. Insaed long branj ofis i gat wan eksposisen we i tokbaot wok we ol witnes oli mekem bifo long ol kantri blong Sentrol Yurop. Branj i printim mo sanem ol buk i go long bitim 25,000 kongregesen long klosap 100 kantri.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.