Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Finland

Puutarhatie 60

FI-01300 VANTAA

FINLAND

+358 9-825-885

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 9 klok, mo 10:30. Aftenun: 1:30, mo 3 klok

Visit i tekem 1 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Branj blong Finlan i lukaot long wok we samwe 34,000 Witnes blong Jehova oli mekem long Belarus, Estonia, Finlan, Latvia, mo Lituania. Oli lukaot long wok blong transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long 6 lanwis mo 4 saen lanwis.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.