• Gael’, Yap, Micronesia​—Givimaot wan buklet we i tokbaot Baebol long bank blong ol ston mane

Sam Save Blong—Yap

  • 11,000—Man long kantri ya
  • 54—Witnes we oli stap tijim Baebol
  • 1—Kongregesen
  • 1—Witnes blong Jehova long evri 324 man