• Matobo District, Zimbabwe​—Prij long ol haos wanwan

Sam Save Blong—Zimbabwe

  • 14,645,000—Man long kantri ya
  • 50,403—Witnes we oli stap tijim Baebol
  • 1,271—Kongregesen
  • 1—Witnes blong Jehova long evri 305 man