• Istanbul, Turkey—Givimaot Wekap! long lanwis blong Teki

Sam Save Blong—Turkey

  • 83,430,000—Man long kantri ya
  • 4,221—Witnes we oli stap tijim Baebol
  • 52—Kongregesen
  • 1—Witnes blong Jehova long evri 21,213 man