• Laura Village, Majuro Atoll, Marshall Islands​—Prij long lanwis blong Masal Aelan long wan man blong wok long kopra

Sam Save Blong—Marshall Islands

  • 59,000—Man long kantri ya
  • 158—Witnes we oli stap tijim Baebol
  • 4—Kongregesen
  • 1—Witnes blong Jehova long evri 421 man