• Tarawa Atoll, Kiribati​—Tijim ol man blong oli save Baebol

Sam Save Blong—Kiribati

  • 118,000—Man long kantri ya
  • 134—Witnes we oli stap tijim Baebol
  • 3—Kongregesen
  • 1—Witnes blong Jehova long evri 952 man