Go long ol haf insaed long hem

?From Wanem Yufala i Stap Go Long Haos Blong Ol Man?

?From Wanem Yufala i Stap Go Long Haos Blong Ol Man?

Jisas i talem long ol man blong hem se oli mas “go long ol man long olgeta ples long wol, blong pulum olgeta oli kam man” blong hem. (Matiu 28:19, 20) Taem Jisas i sanemaot ol faswan disaepol blong hem, hem i talem se oli mas go long haos blong ol man (Matiu 10: 7, 11-13) Afta we Jisas i ded, ol fas Kristin oli gohed blong talemaot gud nius long “fes blong ol man, mo long haos” blong olgeta. (Ol Wok 5:42; 20:20) Mifala i folem eksampol blong ol fas Kristin ya, mo mifala i luk se hemia i wan gudfala rod blong kasem ol man.