Go long ol haf insaed long hem

Kontaktem Mifala

Mifala i glad blong givhan long olgeta we oli laekem Baebol o oli wantem save moa long wok blong mifala. Yu klik long wan long ol link ya daon blong kontaktem ol Witnes blong Jehova long eria blong yu.

India

Jehovah’s Witnesses of India

PO Box 6440

Yelahanka

BENGALURU-KAR 560 064

INDIA

+91 80-2309-2400

Ofis i Open Long:

Mande kasem Fraede

7:45 moning kasem 4:45 aftenun