Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI BERO REFO | AMSAL 22-26

”Farkor Roma Snon Imnis kuker Nyan Faro I”

”Farkor Roma Snon Imnis kuker Nyan Faro I”

Syap Amsal naser ananun ḇepyum faro sinan sya. Rofyor snaw ḇesae babo sifrurna fa kyaparawer ido, nari nawyae sasasur ḇyena. Rarirya kako, kuker mkoḇuk farkarkor ḇe romawa mkoḇesi ido nari sna marisen fa sifarmyan ḇe Yahwe I rofyor siba muryas.

22:6

  • Farkor romawa sya kuker nyan ḇepyum nefandun oras nabor ma sasewar

  • Fandun fa sinan sya sḇuk farari, ma kuker kakaku sḇuk farkarkor, ananun, sisambraḇser, ma sḇuk aprer faro romawa sesya

22:15

  • Aprer iso farkarkor ḇefo kuker saswar sḇuk ḇe romawa sya fa nafrur mnis kakara ma sne sena

  • Romawa oser-oser sfandun aprer neḇesisye