Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI BERO REFO | AMSAL 7-11

”Rarirya Snembri Pyambar Awer”

”Rarirya Snembri Pyambar Awer”

Yahwe parenta Ḇyena nekadaun ko. Insama nun fainda ḇeko ido, fandun fa kokram na ro sne koḇena. (Ams 7:3) Rofyor Yahwe manfamyan oso pyambar ḇe nyan ḇesasar ido, nari napyan fa syun ro Setan denem ḇyeja ḇefo farawrowes ma ankarkar. Amsal fasal 7 dap roma babo oso ḇemam monda sneri ifrowes mankundi. Rosai na kofarkor ro sasar ḇyena?

  • Setan ḇyensewar kuker ḇyuk indra ririm fa dembuk ko insa koḇinkwanbur Yahwe I kuker kofrur roi ḇesasar

  • Fawawinanem ma fawawi nari sufnoḇek ko fa kofawi snar fararur ḇesasar nari nun roi ḇepyum ḇa, ma koḇinkwanbur roi ḇemun ḇaḇerur koḇena